Administration och övrig personal

Skoladministration

Annette Börjesson

Administratör

Anneli Östlund

IT-pedagog/tekniker

Hans Blanck

Bokförråd

Kjell Johansson

 

Kartläggning & skolplacering

Elisabeth Ingelsson

Vaktmästare

Kjell Johansson

Vaktmästare

Eva Lindberg Eriksson

Vaktmästare

Mohammed Altubji

Kökschef

Pia Lagerqvist

Öppet: 10.40–12.40

Cafeteria

Öppet måndag-fredag, 8.00-15.00

Vaktmästeri

Öppet måndag-fredag.
9.00 - 9.30, 15.30 -16.00

18 september 2017