Elevhälsan

I elevhälsan på Sprintgymnasiet ingår kuratorer, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsan samarbetar även i team med programrektorer och studie- och yrkesvägledare.

Kuratorerna har ansvar för att ge elever, föräldrar och personal information och service i sociala frågor.

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsobesök, enklare sjukvård, vaccinationer, elevvård (till exempel stöttning av elever med olika funktionshinder och arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa).

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll. Specialpedagogen bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor. 

Kurator

Elin Carlmark

Kurator

Malin Frisk Tillenius

Kurator

Christina Naji

Kurator

Ida Pennlöv

Tjänstledig HT 2017

Skolsköterska

Maria Bruun

Skolsköterska

Annelie Walter

Specialpedagog

Marie Stolpe
18 september 2017