Studievägledning

Vid Sprintgymnasiet är vi två studievägledare som ansvarar för Studie - och yrkesvägledning.

Till oss kan du vända dig om:

  • Du söker information och vägledning inför val av gymnasieprogram, komvuxutbildning eller annan utbildning.
  • Du söker information och vägledning om olika yrken.
  • Du vill göra förändringar i dina nuvarande studier.
  • Om du är på väg att flytta till annan kommun och behöver byta skola.

Vårdnadshavare, kontaktperson och god man är alltid välkomna att kontakta oss.

Studievägledare

Jon Svensson

 

Studievägledare

Maria Krommida

Användbara länkar

www.omsvenskaskolan.se

Information om den svenska skolan med fokus på nyanländas studier. Informationen finns på flera språk.

www.gymnasieinfo.se

Skolverkets informationssida för dig som ska börja på gymnasiet.

www.navet.uppsala.se

Information om vuxenutbildning i Uppsala kommun, samt i närliggande kommuner.

19 september 2017