Plan om diskriminering och kränkande behandling

Vi arbetar aktivt på skolan för alla människors lika värde.

Mot DiskrimineringUnder uppbyggnad.

20 september 2017